Érdeklődőszerzés

Amennyiben nincs meg ez a funkció, és nincs olyan részleg, amelyik ezzel foglalkozna, akkor ezt kell először létrehozni. 
A funkció, az érdeklődő szerzés.
A részleg, pl. marketing.

Ennek, kell hogy legyen, egy vezetői szintű felelőse, ill. kell valaki, aki elvégzi a funkcionális részleg feladatait.

A vezetői szintű felelős az, aki meghatározza, kialakítja a részleget, felveszi, megbízza a végrehajtásra alkalmas embert, alvállalkozót.
A továbbiakban pedig folyamatosan végzi a vezetői feladatokat. (Ez külön tanfolyam)

Az, hogy az adott cégnél, az érdeklődőszerzés támogatására, milyen marketing rendszer kialakítására és működtetésére van szükség, azt a “Marketing Rendszer Mesterterv” elemeiből lehet meghatározni.

A marketing részleg, mint önálló funkcionális részleg jól működjön, ahhoz a “Funkcionális részleg rendszere és munkaszervezése” című tanfolyam ad támpontokat.

A marketing részlegben dolgozók felelősségét, a munkavégzéshez szükséges információkat a “Munkaköri dokumentumok”-ban kell biztosítani számára, valamint a munkarendjét (napi, heti, havi, éves …) is célszerű meghatározni.

A cég időszakos működési céljait le kell bontani a marketing részlegre, majd ehhez marketing stratégiát kell meghatározni és el kell készíteni hozzá, a marketing tervet (adatok bontása és konkrét, végrehajtható feladatok)

Összefoglalva, az érdeklőszerzéshez kell

  • felelős vezető
  • végrehajtó – ő lehet cégen belüli kapcsolattartó aki minden munkát kiszervez és tartja a kapcsolatot az alvállalkozókkal, vagy bizonyos feladatokat el is végezhet, amihez ért, vagy be lehet tanítani
  • részleg működési rendszerének és munkaszervezésének kialakítása
  • marketing rendszer
  • a munkakörök sikeres betöltéséhez és eredményes működtetésének támogatásához, munkaköri dokumentumok és munkarend
  • cég működési céljaiból lebontott, marketing részleg Cél, Stratégia, Terv