A munkaköri leírások 32 hibája

1. nincs munkaköri leírás
2. a munkakör megnevezése nem takarja a valóságot
3. hiányos, nem fedi le teljes mértékben az elvárásokat, nem szolgáltat elegendő információt
4. nem aktuális, elévült, megváltoztak az információk, elvárások
5. mindössze vázlatos cím szavakból áll
6. nem megfelelő szerkezetű és sorrendű az
7. nem kellően tagolt, nehezen áttekinthető
8. zavaros, nem lehet megérteni belőle a munkakör lényegét és részleteit
9. nem megfelelő sorrendben tartalmazza az információkat
10. nem elég konkrét, ezáltal nem kérhető számon
11. csak konkrét elemeket tartalmaz, ezért nem ad elegendő mozgásteret, és nem késztet gondolkodásra
12. nem tartalmazza a munkavégzéshez szükséges dolgok felsorolását
13. nem adja át felelősség vállalásra a munkavégzéshez szükséges dolgokat
14. nem határozza meg, milyen adatokat kell szolgáltatni a vezetés számára
15. nem töltik ki rendszeresen a meghatározott jelentést
16. nem a megfelelő adatokat tartalmazza a jelentés
17. nem igazak a jelentésben szereplő adatok
18. nem lehet könnyen, szinte másodpercek alatt létrehozni a jelentésben szereplő adatokat, információkat
19. nem lehet könnyen, szinte másodpercek alatt áttekinteni a jelentésben szereplő adatokat, információkat
20. többféle, nehezen összeegyeztethető, nagyon eltérő képességeket és körülményeket igénylő feladat szerepel benne
21. személyes képességekre épül, így csak egy konkrét személy képes betölteni a munkakört
22. nem moduláris, vagyis nem mozgathatók ki és be az elemek, ha módosulás van
23. nem tartalmazza azokat az alapvető információkat, amelyek a feladatokon kívül szükségesek
24. nem rendelkezik a vezető munkakörének megnevezésével
25. nem gondoskodik a helyettesíthetőség és helyettesítés meghatározásáról
26. nem tartalmazza a munkakör a részleg, a cég értékes végtermékéről szóló megfogalmazást
27. nem határozza meg a munkarendet, munkaidőt
28. nem rögzíti a bérezés alapjait
29. a munkavégzés helye nincs meghatározva
30. nem tartalmazza a munkakör szervezetben elfoglalt helyét
31. hiányzik belőle a munkakör folyamatban meghatározott szerepe
32. nincs összehangolva más, kapcsolódó munkaköri leírásokkal