Szervezeti funkciók

A cég működési eredményeinek eléréséhez, különböző folyamatoknak kell sikeresen és hatékonyan végig futni.

Ezek a folyamatok, nagyon eltérő feladatok elvégzése által történnek meg.

A cég teljes működése, több különböző funkciókból = tevékenységekből adódik össze.

Létfontosságú funkciók és ezen belüli fontosabb teendők

 • tulajdonosi teendők ellátása
  • tevékenységi terület jóváhagyása
  • erőforrások biztosítása
  • befektetési hozam és egyéb elvárások támasztása
  • cégvezető kinevezése
  • üzleti eredmények alakulásának követése, …
 • cégvezetési teendők elvégzése –
  • időszakos üzleti céloknak megfelelő szervezeti rendszerek és felépítés kialakítása
  • irányítás
  • jogszabályoknak történő megfelelés biztosítása
 • érdeklődő / vevőszerzési teendők elvégzése
 • kiszolgálási teendők elvégzése
 • pénzügyi, könyvelési és adózással kapcsolatos teendők elvégzése

További funkciók

A létfontosságú funkciók tevékenységén kívül, – az alaptevékenységtől, piactól, üzleti modelltől, rendelkezésre álló erőforrásoktól és a cég által meghatározott céloktól függően – számos további folyamatnak és projektnek kell sikeresen végig menni és ezekből fakadó feladat elvégzése válik szükségessé.

Ezek újabb, működést támogató funkciókat eredményeznek

 • be kell szerezni a működéshez, gyártáshoz, kiszolgáláshoz … szükséges fizikai dolgokat, szoftvereket, információkat, stb.
 • meg kell oldani az emberek, eszközök, anyagok mozgatását, amihez járműveket kell biztosítani – működőképes állapot, hatékony működtetés, állagmegőrzés, …
 • tárolni kell különböző dolgokat, anyagokat, termékeket, iratokat
 • biztosítani kell az üzemeltetésen keresztül az ingatlanok, termelő eszközök, infrastruktúra működését
 • foglalkozni kell a munkaerő felvétel, betanítás, dolgozói jóllét, cégtől történő távozás teendőivel
 • el kell látni a csoportok, műszakok, részlegek vezetői teendőit

Speciális funkciók

A tevékenység jellegéből fakadóan, a cég működtetése igényelhet további olyan speciális teendőket, amelyek azokra a tevékenységekre jellemzőek.

A cég eredményes működése szempontjából fontos, hogy minden tevékenység, a szükséges mértékben, maradéktalanul legyen ellátva.

Ahol a szükséges funkciók közül hiányzik valami, vagy nem éri el a szükséges szintet, akár minőségben, akár mennyiségben, ott szűk keresztmetszet alakulhat ki.

A szűk keresztmetszetek meghatározzák a cég működési és hatékonysági lehetőségeit, ezáltal a nyereségtermelő és növekedési képességét.

El kell érni, hogy minden szükséges funkció, a szükségesnek megfelelően működjön.

A funkciók megfelelő működéséhez, megfelelő rendszerekre és emberekre van szükség.

Ezt felelősökön keresztül érhetjük el.

A funkciókat, tevékenységeket, folyamatokat, projekteket, feladatokat hozzárendelhetjük egyénekhez és csoportokhoz.

A csoport felelőse, a vezetője.

Amelyik ember, nem tartozik egy cégen belüli csoport vezetőjéhez sem, akkor ő a cégvezetőhöz tartozik.
Ezt sokszor nem kezelik megfelelően, így előfordulhat, hogy bizonyos munkakörökkel és emberekkel nem foglalkozik senki megfelelő szinten.